Ads block

Một bài viết về việc học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19, và một vài chia sẻ với người bạn


Một bài viết về việc học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19, và một vài chia sẻ với người bạn
Đây là một bài viết (rất) ngắn (không quá 100 từ) của một người muốn nói lên cảm nghĩ về việc học trực tuyến, trong mùa dịch COVID-19, và chia sẻ một vài kinh…
Đọc thêm »

Exam Booster for B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools with Answer Key with Audio for the Revised 2020 Exams


Exam Booster for B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools with Answer Key with Audio for the Revised 2020 Exams
Mô tả ngắn gọn: B1 Sơ cấp dành cho lứa tuổi học sinh - sinh viên hơn là dành cho người lớn tuổi, trước đây gọi là Tiếng Anh Cambridge, được viết tắt thành P…
Đọc thêm »

Trò chơi nối từ vựng tiếng Anh dành cho mọi trình độ.


Trò chơi nối từ vựng tiếng Anh dành cho mọi trình độ.
Đây là video ngắn giới thiệu về một hoạt động luyện từ vựng tiếng Anh dành cho mọi người. Vui lòng để lại bình luận bên dưới để đóng góp nhằm cải thiện cho …
Đọc thêm »