Exam Booster for B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools with Answer Key with Audio for the Revised 2020 Exams


Mô tả ngắn gọn:

B1 Sơ cấp dành cho lứa tuổi học sinh - sinh viên hơn là dành cho người lớn tuổi, trước đây gọi là Tiếng Anh Cambridge, được viết tắt thành PET, là một trong những quyển sách luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge. Việc hoàn thành quyển đề luyện thi này sẽ giúp các bạn sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để bước từ cấp độ A2 lên B1.

Quyển cập nhật năm 2020 này bao gồm:

  • Dạng đề được cập nhật và mới nhất cho kỳ thi PET được cải tiến từ tháng 1/2020.
  • Các bài tập thực hành có tính liên tục và kế thừa nhau.
  • Phân chia rõ ràng giữa bài tập thực hành đọc hiểu và thực hành viết dành cho cấp độ B1 và B1 dành cho sinh viên trong môi trường nhà trường.


Link tải sách: tại đây

Link tải file audio: tại đây.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét