Một bài viết về việc học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19, và một vài chia sẻ với người bạn


 Đây là một bài viết (rất) ngắn (không quá 100 từ) của một người muốn nói lên cảm nghĩ về việc học trực tuyến, trong mùa dịch COVID-19, và chia sẻ một vài kinh nghiệm của việc học đó với một người bạn của anh ấy.

Với bài viết ngắn này, chúng ta có thể hoàn chỉnh nó như sau:

1/ Comeback => come back (viết cách ra).

2/ Feel very funny => nghĩa là cảm thấy kỳ quặc/ buồn cười/ bệnh/ mệt. 'Feel very funny' thường được dùng để diễn đạt ý xấu, chê bai, v.v... Tuy nhiên, ý người viết ở đây không hàm ý như vậy mà là muốn nói ý thích thú về việc học trực tuyến. Vì vậy, cụm từ này có thể viết lại thành 'I felt that learning online was very fun', hoặc 'I was interested in learning online during the previous social distancing time for the COVID-19 pandemic', hoặc 'I was happy with my online classes during the COVID-19 pandemic'.

3/ Feel regret => nghĩa là cảm thấy hối tiếc về một sự việc gì đó hay một việc đã làm sai và ước chi mình đừng nên làm, hoặc chia sẻ sự mất mát, v.v.... Ở đây, người viết muốn chia sẻ rằng anh ấy cũng cảm thấy buồn rằng bạn anh ta cũng đã phải học trực tuyến do dịch covid nữa. Như vậy, câu này có thể viết thành 'I understood that you had ...'.

4/ 'during class' => 'during your online classes'.

5/ 'You should turn on...' và 'you should prepare well ...' là dùng cấu trúc Subject + should ...' lặp lại. Chỗ này ta có thể gộp lại thành 'you should turn on ... and prepare...'.

6/ 'I think you will do it well' => 'I think you can do it well' để nói lên cảm nghĩ của mình về khả năng của một ai đó để làm một việc gì đó, và có ý khuyến khích nữa.

7/ 'Although the online learning is funny': Như đã đề cập bên trên, 'be funny' cần phải được thay bằng 'be fun'.

8/ 'Although the online learning ...but I think that ...' => Chúng ta nên bỏ từ 'but' đi, và thay thế bằng dấu phẩy là đúng, mặc dù trong tiếng Việt là 'Mặc dù ... nhưng mà ....'.

Ghi chú: Phần chỉnh sửa bài viết bên trên không nhằm mục đích thêm hay bớt nội dung của bài viết gốc.

Nguyễn Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét